اخبار ورزشی » شباهت شگفت انگیز تصمیم های سولاری به زیدان: شایسته سالاری